कार्यक्रम जिल्लाहरु

ब्रोसरअझै बढी

भिडियोअझै बढीटेलिफोन :

क्षमता विकास

 
सामान्यतया, विभिन्न स्रोतहरूमा पहुँच हासिल/दोहन गर्नका लागि तथा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नका लागि समेत गरीबहरूको क्षमता अत्यन्त न्यून हुन्छ । विकासका पहलहरूलाई प्रभावकारी तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि सामुदायिक संस्थाको क्षमता हुनु अनिवार्य छ । 
 
गरीबी निवारण कोषले ‘क्षमता विकास’लाई आफ्नो कामको एक महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा लिएको छ । निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि ज्ञान तथा सीप बढाउन क्षमता विकास गर्नुपर्दछ र यसले नै धेरैभन्दा धेरै राम्रो संभाव्य परिणाम÷कार्यसम्पादनका लागि व्यक्तिको ज्ञान, सीप, व्यवहार तथा आनीबानीमा सुधार, परिवर्तन तथा परिष्कार ल्याउँछ भन्ने गरीबी निवरण कोषको विश्वास रहेको छ । गरीबलाई माथि उकास्नका लागि क्षमता विकास एक साधन हो । 
 
गरीबी निवारण कोषले समुदाय, सहयोगी संस्था तथा गरीबी निवारण कोषसमेतको तहमा ‘क्षमता विकास’का लागि सहयोग गर्दछ । सामुदायिक संस्था तथा सहयोगी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिले स्थानीय स्तरका संस्थाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ । आयोजना समाप्त भएपछि पनि जिल्ला स्तरमा स्थानीय तहका संस्थाहरू स्थायी संस्थाहरू हुनेछन् भन्ने परिकल्पना गरिएको छ ।