• asd

 • गरिबी निवारण कोष द्धारा प्रबद्धित सामुदायिक संस्थालाई सहकारी सस्थामा रूपान्तरण गर्ने क्रममा सुझाव संकलन तथा छलफल कार्यक्रमको सिलसिलामा रामेछाप जिल्ला मन्थली नगरपालिकामा ।

 • स्थानिय तह छलफल तथा सम्मान स्वरुप

 • Rt. Honorable Prime Minister and Chairperson of PAF Board K P Sharma Oli along with PAF Board members and other officials during the 70th Board Meeting held on 7, April, 2019 at Singhdurbar

 • Rt. Honorable Prime Minister and Chairperson of PAF Board K P Sharma Oli along with PAF Board members and other officials during the 70th Board Meeting held on 7, April, 2019 at Singhdurbar

 • Rt. Honorable Prime Minister and Chairperson of PAF Board K P Sharma Oli along with PAF Board members and other officials during the 70th Board Meeting held on 7, April, 2019 at Singhdurbar

 • Rt. Honorable Prime Minister and Chairperson of PAF Board K P Sharma Oli along with PAF Board members and other officials during the 70th Board Meeting held on 7, April, 2019 at Singhdurbar

 • Rt. Honorable Prime Minister and Chairperson of PAF Board K P Sharma Oli along with PAF Board members and other officials during the70th Board Meeting held on7, April, 2019 at Singhdurbar

 • A CO member from Nuwakot participating in beautician training in Kathmandu, under the Earthquake Livelihood Component

 • A CO member from Nuwakot receiving furniture making training in Kathmandu, under the Earthquake Livelihood Component

 • A CO member from Dhadhing participating in Tailoring Training in Kathmandu, under the Earthquake Livelihood component.

 • CO members' meeting at Jajarkot

 • Members of Community Organization in Saptari

 • Artisan from Myagdi showcase artisan products in 14th edition of Handicraft Trade Fair

 • The Government of Nepal created PAF to reduce extreme poverty in Nepal and build a democratic, just, equitable and sustainable society

कार्यक्रम जिल्लाहरु

ब्रोसर अझै बढी

भिडियोअझै बढीटेलिफोन :

सामाजिक संजाल

सफलताका कथाहरू

हस्तकला सामग्रीहरूको बजारीकरणले आयस्तर वृद्धि

गरीबी निवारण कोष ‘नेपालमा द्वन्द्व प्रभावितहरूका लागि बजार विकास’ परियोजनाले द्वन्द्व–प्रभावित क्षेत्रहरूमा विपन्न कालिगढहरूका लागि बजार सिर्जना गर्नमा केन्द्रित छ । परियोजनाले दक्ष कालिगढहरूलाई बजारसँग जोड्छ । यसले गर्दा गरीब कालिगढहरूको आयस्तर वृद्धि भई उनीहरूको जीवनस्तर सुध्रिनुका साथै नेपाली सम्पदासँग गाँसिएका परम्परागत सीपहरूको संरक्षणसमेत हुन्छ ।

टिभी कार्यक्रम थप भिडियो