» गरिबी निवारका लागि दिवसको शुभकामना

Mar 14, 2017 | News
गरिबी निवारका लागि दिवसको शुभकामना
गरिबी निवारका लागि दिवसको अवसरमा गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष डा. यमबहादुर थापाको बक्तव्य।