• Glimpse of the workshop on "Poverty Issues in Nepal" held on 20th January 2017

  • CO members' meeting at Jajarkot

  • Recipients of Poverty Alleviation Fund National Journalism Award 2073

  • Members of Community Organization in Saptari

  • Artisan from Myagdi showcase artisan products in 14th edition of Handicraft Trade Fair

  • The Government of Nepal created PAF to reduce extreme poverty in Nepal and build a democratic, just, equitable and sustainable society

  • PAF organized a review and planning meeting

जहाँ हामी छौ

प्याफ ब्रोसर अझै बढी

प्याफ भिडियोअझै बढी

सामाजिक संजाल

सफल कथाहरू

गरिबी बाहिर उखेल्ने कार्यक्रम बन्द तिर्ने

एक स्वतन्त्र (बंधुआ) गाविस 7 जिल्लामा देखि, उसले आफ्नो घर र व्यापार छ भनेर खुसी हुन्छ। उहाँले आफ्नो परिवारको आर्थिक स्थिति उहाँले एक दशक पहिले प्रणालीबाट थियो त्यसबेलादेखि उत्थान गर्न कठिन काम गरिरहेको छ।